عدم توسعه اشتغال مولد، نتیجه اسید پاشی وتهاون دولت سابق به بحث سرمایه...

✅✅با توجه به وارد شدن هجمه ها ،خسارات و لطمه های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی با حدت از جانب دولت نهم و دهم (از سال 1384-1392) جمهوری اسلامی ایران غرقاب ذلت ،اجحاف و انزوا و هتک از جانب برخی کشور...

هم مردم از محاکمه حروف الفبا ناراضی هستند و هم دستگاه قضا...

ج.ع» به اتهام استحصال چند صد میلیارد از اموال عمومی برای خود، «ع.ق»، متهم ردیف نخست پرونده اختلاس چند هزار میلیاردی، «ف.س» سردسته باند اشرار و…؛ این چکیده بسیاری از اخباری است که تنها با تغییر ...

دلایل افزایش سرعت سرطان در ایران

رئیس مرکز تحقیقات سرطان با بیان اینکه میزان بروز سرطان در کشور کمتر از متوسط جهانی است گفت: این در حالی است که سرعت افزایش سرطان در ایران نگران کننده است. به گزارش ایسنا، دکتر محمد اسماعیل اکبری در ن...

ترامپ، نگاه اقتصادی به سیاست و امنیت

انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا، برای بسیاری از ناظران و رسانه‌ها،‌ سیاستمداران و احزاب و حکومت‌ها و حتی مردم و ارکان قدرت در آمریکا غافلگیرکننده بود. این غافلگیری به حدی بود که از آن به زلزله و شوک با...