تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران...

پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده‌ ا...

بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ پاسخ به انتقادات درباره FATF...

شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. متن این بیانیه به شرح زیر است: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 ...

تحلیل: راهکارهای تبدیل پول سمی به پول رونق‌ساز...

«دارایی‌های سمی» نظام بانکی خرداد سال۹۳ برای اولین بار به‌صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می‌داد، مجموعه قابل توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک‌ها، باعث «مسمومیت اعتبار...