بیکاری همچنان مهمان اقتصاد ایران

بر اساس اخبارها با وجود ادامه رکود اقتصادی و احتمال ورود ناگهانی ۴.۵ میلیون فارغ‌التحصیل به صف تقاضای کار، دولت اعلام کرده در بهار امسال ۴۴۰ هزار شغل جدید ایجاد و پایدار شده که ۲۹۰ هزار آن غیرنفتی بو...

وضعیت صنعت کشور چقدر تغییر کرد؟

در دولت دهم این طرح به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و طرح آمایش واحدهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن به اجرا درآمد، طرحی که قرار بود با تخصیص هدفمند منابع به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی به طور خاص...