پيشگيري بهتر است يا درمان؟

چرا پيشگيري بهتر ازدرمان است؟ حتما تا به حال سري به مراكز درماني زده ايد. چهره هاي رنگ پريده و سرخ رنگ كه هر دو خبر از سر ضميرمي دهد. نوبت نشسته هايي كه يكي از درد به خود مي پيچد و آه و ناله، امان دي...

استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد آمریکا طی مقاله‌ای...

استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد آمریکا طی مقاله‌ای به پیش بینی شرایط جهان در سال ۲۰۵۰ پرداخته و می‌نویسد: دانش ما در مورد پویایی قدرت جهان در آینده-از مسائلی چون جمعیت چین گرفته تا...

در باره تنشهای به وجود آمده در شبه جزیره کره و شدت گرفتن اختلافات بین ...

در باره تنشهای به وجود آمده در شبه جزیره کره و شدت گرفتن اختلافات بین ایالات متحده و پیونگ یانگ دلایل مختلف مطرح شده است که قابل بررسی است: گروهی از کارشناسان قدرت یابی کره شمالی (آزمایش هسته ای و پر...