معاون« کري»: اجراي «برجام» به انتخابات ايران پيوند نخورده است...

به گزارش خبرگزاري «صدا و سيما »، «توماس ام کانتريمن » در امور امنيت بين‌الملل و منع اشاعه در «جلسه استماع» کميته روابط خارجي سنا درباره روند اجراي برجام که هفدهم دسامبر (بيست و ششم آذر) برگزار شد، در...

شهید مطهری علیه شخص شاه سخنرانی کرد، اما از دانشگاه اخراج نشد…....

اندیشه‌ها و سخنان برآمده از تفکرش را تاب نیاوردند و با چند گلوله به حیات مادی‌اش خاتمه دادند. اما اندیشه و کتاب‌های استاد شهید همچنان از گزند آن تیرها در امان مانده است. اکنون بعد از سه دهه فرزندش، ع...