اشتباه استراتژیک روحانی در اقتصاد/ مردم مزه کاهش تورم را نچشیدند/ رکود...

محمدرضا باهنر به بیان اشتباه استراتژیک روحانی در اقتصاد و چالش وی در انتخابات آتی پرداخت و با تصریح بر اینکه مردم مزه کاهش تورم را نچشیدند، رکود اقتصاد را فریز کرده و بیکاری غیرقابل تحمل شده، گفت: آم...

روحانی و چالش های انتخابات

در خرداد 92 مردم خسته از افراط‌ و تفریط، تورم ۴۰ درصدی، رشد منفی اقتصادی و شعار زدگی تصمیم گرفتند برای بازگرداندن اعتدال‌ به کشور، کلید پاستور را به روحانی بسپارند. مردم با رای به روحانی نشان دادند ک...