فرقه وهابیت

کلیپ بیوگرافی فرقه وهابیت اهل سنت به چهار شاخه اصلی حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی تقسیم می‌شوند که به مرور زمان برخی از این شاخه ها به ده‌ها زیرشاخه تقسیم شده و هر کدام برای خود به مسلکی جداگانه با عقای...

توضیح کامل هفت چاکرای اصلی

برای دیدن قسمت اول چاکرا اینجارا کلیک کنید برای دیدن قسمت دوم چاکرا اینجارا کیلک کنید در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می‌شود. چاکرا کلمه‌ای سانسکریت به معنای چرخ است. چاک...

گروه بیلدر برگ یا مدیریت نامرئی جهان

برای دیدن کلیپ بیلدربرگ چیست؟ اینجاراکلیک کنید برای دیدن قسمت اول بیلدر برگ اینجارا کلیک کنید برای دیدن قسمت دوم بیلدربیرگ اینجارا کلیک کنید بیلدربرگ يك سازمان جهاني سياست گذاري ماسونی است كه دو شاخه...

ایمیلی از طرف خدا

اون همه کارهای مختلف گمان می کنم که اصلاً وقت نداشتی با من حرف بزنی. متوجه شدم قبل از نهار هی دور و برت را نگاه می کنی ، شاید چون خجالت می کشیدی که با من حرف بزنی ، سرت را به سوی من خم نکردی. تو به خ...