محمدعلی طاهری

برای دیدن کلیپ بیوگرافی محمدعلی طاهری اینجا را کلیک کنید عرفان حلقه»اگرچه با نام درمان بیماریها و فرادرمانی و تشعشع دفاعی و جاذبه درمان و شفابخشی، توانسته خود را به ظاهر موجه، نشان دهد، اما آسیب‌های ...