120دقیقه مناظره داغ الله کرم و زیباکلام در خبرآنلاین پیرامون موضوعات م...

حور این مناظره پیرامون سیاست داخلی در دولت یازدهم بود و دو طرف به بیان دیدگاه های خود پرداختند. خبرآنلاین: ارزیابی شما از عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی طی دو سال گذشته چیست؟ و نسبت دولت با اصلاح طل...