30 وعده‌ عجیب دونالد ترامپ/ از بنا کردن دیواری عظیم تر از دیوار چین تا...

ناامزدهای انتخابات سعی می‌کردند وعده‌های زیادی ندهند؛ اما دونالد ترامپ، نامزد پیش‌رو حزب جمهوری‌خواه آمریکا این گونه نبود. در ادامه 30 نمونه از وعده‌های ترامپ بعد از ریاست جمهوری خود و یا پیش‌بینی‌ها...