دی جیورجی: بازیکنان ایران از نظر قدرت و تکنیک عالی هستند...

سرمربی تیم ملی والیبال لهستان گفت: تیم جدید ایران خیلی خوب است و از نظر تکنیک و قدرت بدنی در سطح عالی کار می کنند. دی جیورجی پس از شکست شاگردانش برابر تیم ایران در نشست خبری افزود: به یقین از این نتی...