لیگ کرواسی مقصد جدید سرمربی سابق و ناراضی تیم والیبال شهرداری ارومیه...

یوبومیر تراویسا سرمربی سابق شهرداری ارومیه هدایت تیم والیبال هائوک ملادوست در مرحله پلی آف لیگ کروواسی را بدست گرفت. یوبومیر تراویسا، سرمربی سابق تیم والیبال شهرداری ارومیه که به دلیل نارضایتی در میا...