ائل گلی

ایل گلی یا شاه‌ گلی یکی از مهم‌ ترین گردشگاه‌ های تبریز است که در جنوب شرق آن و در7کیلومتری مرکز شهر واقع است و در زمان آق‌ قویونلوها ایجاد شده و در دوره ى صفویان گسترش یافته‌ است...