دفاع صادق زیباکلام از حق احمدی‌نژاد برای شرکت در انتخابات...

🔹ظرف سه روز گذشته من دو مناظره با دو چهره اصولگرا در دانشگاه‌های کشور داشته‌ام. اولی در دانشگاه صنعتی اصفهان با جناب آقای دکتر محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت آقای احمدی‌نژاد و دومی...