580485 531 305x175 - آیت‌الله سبحانی: قدیم الایام کلا ۴ بانک بود؛ الان ۱۱ هزار شعبه اضافی داریم؛ این همه بانک یعنی این همه رباخواری / این عملکرد ما سبب می‌شود که باران رحمت کمتر بیاید / آیا شجاعت ندارید این‌ها را پشت تریبون مجلس بیان کنید؟

آیت‌الله سبحانی: قدیم الایام کلا ۴ بانک بود؛ الان ۱۱ هزار شعبه اضافی د...

یک مرجع تقلید گفت: قدیم الایام کلا 4 بانک بود؛ این همه بانک یعنی این همه رباخواری! این نوع عملکرد ما سبب می‌شود که باران رحمت کمتر بیاید، آیا شجاعت ندارید این‌ها را پشت تریبون مجلس بیان کنید؟ سبحانی ...