ظریف: از کسانی که به من توهین می‌کنند و افترا می‌زنند، ممنونم...

ظریف: از کسانی که به من توهین می‌کنند و افترا می‌زنند، ممنونم وزیر امور خارجه گفت: نقد با افترا فرق می‌کند. من با تمام وجودم آماده‌ام که از آزادی بیان دفاع کنم. همان طور که در وزارت خارجه فرصت بیان ن...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : میزان «حقوق» دریافتی وزراء / داستان ح...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در سامانه شفافیت، به طور طبیعی حقوق ۱۲۰ نفر از مدیران اصلی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کردیم گفت : داستان حقوق نجومی که تمام و جمع شده است....